Chú ý : Đánh Lệnh: /help để xem lệnh dùng trong chatbox