Thông Tin Cá Nhân
Thông Tin Cá Nhân
Họ Và Tên : Nguyễn Quốc Cường
Giới Tính : Nam
Quốc Tịch : Việt Nam
Dân Tộc : Kinh
Ngày Tháng Năm Sinh : 27/02/1991
Di động : 01228397557
Địa Chỉ : Hải An- Hải Phòng
Học Khóa : ĐKTB50-ĐH6
Nghề nghiệp : Sinh Viên
Nick Chat : nhocpro_clubteen9x
Email : marioh8866@gmail.com
Forum : Diễn đàn SV Hàng Hải
My Wap : Mr.Dark's Blog
^0^ - Y!M: nhocpro_clubteen9x