Hướng Dẫn
Nhập cú pháp /thay mở [tắt] để mở[tắt] những thành viên đang 8 trên Chatbox.
Nhập cú pháp /thay-khoảng trắng-câu hỏi để "thỉnh" Thầy.
Nhập /thay get avatar + nickyahoo để lấy avatar yahoo.
Nhập /thay bói bài để được "Thầy" bói bài.
Nhập /about để xem thông tin "Thầy.

Nội Quy
Không dùng những từ ngữ thô tục hoặc lăng mạ thành viên khác trên CB.
Không Buzz liên tiếp, bói bài liên tiếp.
Không chọc phá, dìm hàng "Thầy" dưới mọi hình thức.
Thành viên vi phạm sẽ bị hạ bậc vi phạm cho đến khi block nick.